P2 - Loggen

Vi gör vad vi kan för dykparker

P2-Svenskt Vrakskydd försöker stötta arbetet kring dykparker eftersom det främjar vrakdykningen.

I Västervik bedrivs ett lågbudgetprojekt där man med minimala medel försöker bygga upp en besöksattraktion.

Från P2 har vi försökt stötta med idéer och kontakter, arrangerat en dyktrip till området och även donerat lite gåvor till arbetet med parken.

Under hösten samlade vi ihop en del ankare som donerats till arbetet och överlämnde dessa till Anders Jälmsjö som driver arbetet med parken. Som alla vrakdykare vet går det åt ankare ibland när man dyker vrak, både för att släppa nedstigningslinor och för att ankra upp båten då man inte förtöjer i vraket. Ibland går dom förlorade och ibland tvingas man kapa ankarlinan, varför det går åt ankare då och då. Vid ett besök i området överlämnades därför ett bladad pott med ankare som det står projektet fritt att använda. Därigenom hoppas vi att vi projektet kan lägga sina små resurser på andra utgifter än att köpa in och ersätta förlorade ankare.


En blandad pott med ankare överlämnas från P2 till Västerviks dykpark. Till vänster Anders Jälmsjö dykparken, till höger Pär Ahlgren P2.
Från vänster syns ett danforth-ankare, två bruce-ankare och tre stycken draggar till höger.


För att ge en möjlighet att öka kunskaper kring marintim historia och landbaserade lämningar donerades en bok med titeln "Sjöfart och fiske" (nr 3 i serien "Fornlämningar i Sverige") utgiven av Riksantikvarieämbetet, och för att ge inspiration till rutiner kring vrakdykning (exempelvis hur man kan arrangera nedstigningslinor, mm) donerades även boken "The Wreck Diving Manual" av Lizzie Bird.
Böckerna skickades som en överraskning i form av en julklapp till projektet.


Till vänster boken "The Wreck Diving Manual" som beskriver tips och råd för vrakdykning.
Till höger boken "Sjöfart och ficke" som beskriver kustnära historiska lämnar på land.


Vi hoppas att vi härmed också kan inspirera andra att bidra till arbetet kring dykparker och stötta pågående projekt så att de blir framgångsrika.