P2 - Loggen

Vrakfototävlingen 2014

I samarbete med SSDFs uv-fotokommitté arrangeras en fototävling på temat vrak.
Tävlingen är en inskickstävling där varje tävlande får skicka in upp till tre bilder. Bilderna bedöms och poängsätts av en hemlig jury enligt samma principer som i SM i UV-foto.
Resultatet presenteras på det vrakfotoseminarium som P2 arrangerar under vintern. Där kommer även publikens favoritbild väljas ut bland dom fem bäst placerade bilderna.
OBS:
Nytt sista inskickningsdatum är söndag 4:e januari kl 23:59.

Datum för presentation av vinnarna är i nuläget inte fastställt, men preliminärt sker det i mars till följd av det uppskjutna vrakfotoseminariet.


Publiken Favorit 2013. Fotograf: Jens Lind. Motiv: Vraket Liberty, Cypern.


Tävlingsregler:


Varje fotograf får delta med maximalt tre bilder. Det är den enskilda bilden som vinner pris, inte den sammanlagda bedömningen av en fotografs bilder. 

Bilderna ska vara tagna helt eller delvis under vattnet, under sådana förhållanden att det krävs en vattenskyddad kamera för undervattensbruk. Fotografen ska själv ha befunnit sig i vattnet vid fotoögonblicket.
Bilder där det är uppenbart att det marina livet eller den marina miljön har manipulerats eller störts diskvalificeras. Vi är måna om att alla bilder är tagna med största hänsyn till så väl ekosystem som marinarkeologiska miljöer.


Du måste ange var varje bild är tagen (minst land och namn på hav eller vattendrag, gärna även tidpunkt, dvs månad och år, samt namn på vraket, om namnet är känt .) 

Det är tillåtet att beskära och rotera bilder. Det är också tillåtet att justera hela bilden avseende vitbalans, nivåer, kontrast och liknande globala inställningar.

Det är tillåtet att retuschera bilden för att avlägsna punktformig backscatter (rensa upp).

Det är i övrigt INTE tillåtet att manipulera bildinnehållet i avgränsade delar av bilden, i form av att klona bort eller klona in motivdelar, skärpa, softa, färgmanipulera eller lägga in gradienter i del av bild. 

Deltagare intygar i och med inskickandet av tävlingsbidrag att
1) de har tagit bilderna själv och är upphovsrättsinnehavaren av bilden, samt
2) de ger Protect & Preserve – Svenskt Vrakskydd och det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS rätten att publicera bilderna på sin webbplats i samband med redovisning av resultatet. (Eventuellt övrigt utnyttjande av inskickade bilder sker ej utan separat överenskommelse med fotografen)
Vi tar endast emot bilder i digitalt format. Om du vill tävla med en analog bild så måste du själv ombesörja inscanning och sedan skicka in den digitala kopian.

Bilderna ska skickas in som JPEG-filer. Vid bedömningen kommer färgrymden att vara sRGB. Inskickade bildfiler med annan färgrymd än sRGB kommer att konverteras av tävlingsledningen innan dom skickas vidare till domarna för bedömning.

Inskickning av bidrag

Bifoga en fil med dina  kontaktuppgifter (fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress) samt en förteckning över dina tävlingsbilder, där det framgår när och var bilderna är tagna. Maila bidraget till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast kl 23:59 söndagen den 4:e januari. För att undvika problem med för stora mail rekommenderas tjänsten https://www.wetransfer.com för överföring av bildfilerna.
Mottagning av tävlingsbidrag (kontaktuppgifter och bilder) bekräftas via epost.

Bedömning av bilderna

Tävlingen kommer att bedömas av tre oberoende tävlingsdomare varav minst två har stor erfarenhet av undervattensfotografi. Domarna kommer att bedöma bilderna utan kännedom om vem som tagit bilderna. Vid bedömning kommer hänsyn att tas till
- teknisk kvalitet (1-5 p),
- komposition (1-5 p), och
- innehåll/budskap (1-10 p).
Alla som skickat in bilder får återkoppling på bedömningen. Domarnas beslut kan inte överklagas.


Tävlingsresultat

Tävlingsresultatet kommer att presenteras på Vrakfotoseminariet och på www.vrakkydd.se . I samband med detta presenteras även domarna.

Övrigt

För ytterligare frågor kring tävlingen, kontakta tävlingssekreteraren via e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Läs mer om förra årets vrakfotoseminarium och tillhörande tävling Vrakfoto 2013